Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Nghệ An cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nhất là các dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, tiêu tốn ít nhiên liệu, nguyên vật liệu, không gây ô nhiễm môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.

Nghệ An cần tập trung phát triển du lịch, phấn đấu để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; chú trọng chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo và giả quyết việc làm cho người lao động, các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội.

.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai, khoáng sản. Tỉnh Nghệ An phải kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường. Đi cùng với đó là tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, rà soát thu hồi các dự án chậm triển khai.

Nhắc lại một số ấn tượng khi đi thăm xã nông thôn mới Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, tỉnh Nghệ An cần chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao; nghiên cứu chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị gia tăng cao hơn; khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Tỉnh Nghệ An cần đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phát triển hợp tác xã kiểu mới và các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, đông người, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện và môi trường chính trị - xã hội ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương của nước bạn Lào, góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nghệ An tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp; làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Theo BaoChinhphu