Thay mặt các cán bộ công nhân viên người Việt Nam và Tanzania của Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Halotel, Trung tá Đỗ Mạnh Hùng báo cáo với Chủ tịch nước các hoạt động kinh doanh của công ty, hứa với Chủ tịch nước sẽ làm hết sức mình để phát triển mạng lưới, kinh doanh hiệu quả, đồng thời mỗi cán bộ công nhân viên Halotel sẽ là một “đại sứ” để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Tanzania.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Công ty Halotel.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh với lãnh đạo Công ty Halotel.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ công nhân viên Halotel, vượt qua những khó khăn cách trở tại một quốc gia xa xôi, chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển được mạng lưới thuê bao rộng khắp, chúc Halotel tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng số thuê bao như đã đề ra, trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông tại Tanzania.

Trường Minh (Từ Tanzania)