Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và các đồng chí là đại diện các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã trình bày bản diễn văn ôn lại truyền thống THADS: 70 năm trước, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Sắc lệnh số 130/SL quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án.

Đây là văn bản đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quy định riêng về công tác thi hành án, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án.

Ngày 5-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg, chính thức lấy ngày 19-7 hàng năm là “Ngày truyền thống THADS”. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, công tác THADS luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của cách mạng, sự phát triển của đất nước và không tách rời quá trình xây dựng, phát triển của ngành Tư pháp, ngành Tòa án qua từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã biểu dương những kết quả mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp nói chung và trong hệ thống THADS nói riêng đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua; chúc mừng Tổng cục THADS vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Chủ tịch nước yêu cầu hệ thống THADS cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về THADS; đổi mới các mặt công tác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và ổn định.. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp. Ảnh: TTXVN.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện thể chế công tác THADS, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về áp dụng biện pháp cưỡng chế trong THADS… 

Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu THADS, thi hành án hành chính được Quốc hội giao... 

Chủ động các điều kiện cần thiết bảo đảm công tác THADS có yếu tố nước ngoài trong quá trình nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng và thực hiện đầy đủ các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống THADS với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống THADS tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước và thực hiện quản lý chuyên ngành về THADS, thi hành án hành chính. 

Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, từng bước thực hiện xã hội hóa công tác THADS, bảo đảm phù hợp với yêu cầu đặt ra và thực tiễn của Việt Nam, coi đó là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. 

Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII); chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn cho đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên, cán bộ, công chức, viên chức THADS; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm xảy ra.

Nguyễn Hương