Tại buổi tiếp Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam cho biết: Với chủ đề "Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển", Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ (2017-2022) diễn ra từ ngày 19 đến 22/11/2017, cùng sự tham gia của 1.250 đại biểu, đại diện cho cho hơn 53.000 tăng, ni, hơn 16 triệu phật tử trên cả nước, đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Trần Thanh Mẫn và các hòa thượng tại buổi tiếp.

Trải qua 36 năm trưởng thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ (2017-2022) khẳng định sự phát triển về nhiều mặt, sự đoàn kết thống nhất và lớn mạnh của Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Trần Thanh Mẫn tặng kỷ niệm chương cho Phó Pháp chủ GHPG Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Dũng.
Quang cảnh buổi tiếp .

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được tiếp phái đoàn, đồng thời chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ (2017-2022) đã thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn các vị Hòa thượng, Thượng tọa đã thay mặt Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến báo cáo kết quả thành công của Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, nhiệm kỳ VII vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước; đã vận động tăng ni, cư sĩ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo hội đã phát động mạnh mẽ chư tôn, tăng ni, phật tử thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động để từ đó khẳng định, làm sâu sắc thêm tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, với sự ra đời của Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo, thời gian vừa qua Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện tốt các Cuộc Vận động, phong trào thi đua do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt là việc Giáo hội tích cực hưởng ứng bảo vệ môi trường, làm tốt công tác từ thiện xã hội.

Phó Pháp chủ GHPG Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Dũng tặng quà cho UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần quan tâm hơn nữa đến việc tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hòa hợp theo đúng tinh thần của Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII đề ra: "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển"; tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", góp sức cùng nhân dân cả nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tâm Phạm - Diệp Vinh