Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong các ngày 5, 6 và 7-12. Tại kỳ họp, HĐND TP Cần Thơ sẽ xem xét, thông qua các báo cáo do Thường trực HĐND, UBND thành phố và các Sở, ban, ngành trình tại kỳ họp. Đồng thời, xem xét, quyết nghị thông qua các Nghị quyết liên quan đến KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố. Trước kỳ họp, HĐND TP Cần Thơ đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN tổ chức 85 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND thành phố, có 5.073 cử tri tham dự, với 523 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị.

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã báo cáo kết quả thực nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2017. Theo đó, kinh  tế thành phố duy  trì  tốc  độ  tăng  trưởng  cao,  cơ  cấu  kinh  tế  chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo được chi tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn/người (GRDP); Hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định; Quy  hoạch, quản  lý  xây  dựng, đô  thị, đất  đai, bảo  vệ môi  trường từng bước đi vào nề nếp; xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực… Cụ thể, 13 chỉ tiêu về KT - XH đạt và vượt kế hoạch. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Cần Thơ, sẽ tiếp tục là một kỳ họp theo tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy dân chủ và những thành tích đạt được trong thời gian qua xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo. Góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các Quyết định của Chính phủ. 

Quyết tâm xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông. Đồng thời, là trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, y tế và văn hoá, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Trần Lĩnh