Ngày 10-12, chủ đầu tư B8 Lê Trực đã tiến hành dựng giàn giáo, việc phá dỡ chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một sẽ phá tầng tum và tầng 19. Tuy nhiên báo cáo với lãnh đạo TP, chủ đầu tư cho biết, việc tháo dỡ giai đoạn một gặp nhiều khó khăn, vì tòa nhà nằm ở khu vực nhiều dân cư, phải tránh tối đa tai nạn, nên tiến độ chậm, khó đáp ứng được yêu cầu.

Đến thời điểm này, chủ đầu tư báo cáo mới chỉ tháo dỡ dược 50 m2 sàn tầng tum nhà 8B. Ông Huy cho biết, UBND TP có yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ phá dỡ phần sai phạm hơn so với tiến độ chủ đầu tư đề ra. Về kế hoạch, việc phá dỡ phần sai phạm nhà 8B Lê Trực sẽ được chia làm nhiều mức để đảm bảo an toàn, nên thời gian sẽ kéo dài. Trong trường hợp chủ đầu tư không không đáp ứng tiến độ, thành phố sẽ cương quyết cưỡng chế tháo dỡ. Tuy nhiên, do liên quan đến kỹ thuật phá dỡ của đơn vị thiết kế, thi công, hiện chưa có buổi làm việc nào để xác định thời gian phù hợp nhất, nên hiện UBND TP vẫn chưa thể đưa ra hạn định tháo dỡ cụ thể. 

N.Y.