Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn

Báo cáo Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh trình bày cho biết: Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 5), một số ý kiến đề nghị cấm người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; ý kiến khác đề nghị vẫn giữ quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thực hiện xin ý kiến các vị ĐBQH hai phương án, trong đó phương án Cấm người sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông là phương án 1. Nhưng các phương án này đều không đạt được trên 50% ĐBQH tán thành.

Tuy nhiên, UBTVQH nhận thấy, trong tình hình ngày càng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì việc quy định cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức là đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông là cần thiết.

Quy định này sẽ mở rộng đối tượng không được uống rượu, bia khi tham gia giao thông và tạo chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và ĐBQH, thể hiện quyết tâm của Quốc hội, của Chính phủ trong việc ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông.

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Đồng thời, trong thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan để có các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông do sử dụng rượu, bia.

Do đó, trước khi biểu quyết thông qua dự thảo Luật, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, dư luận, mong muốn của cử tri gửi đến Quốc hội, UBTVQH tha thiết đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm một khoản ghi rõ cấm “6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức là đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông.

Tiếp tục nghiên cứu khung giờ cấm bán rượu, bia

Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định khung giờ cấm bán rượu, bia để hạn chế việc uống rượu, bia. UBTVQH nhận thấy, đứng trước yêu cầu phải có giải pháp mạnh mẽ để hạn chế mức tiêu thụ rượu, bia như hiện nay khi mà chưa có quy định pháp luật nào quy định trực tiếp về khung giờ được phép hoặc khung giờ hạn chế bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ, thì việc quy định khung giờ cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ ngay tại dự thảo Luật là cần thiết.

Để bảo đảm tính khả thi, UBTVQH đã thận trọng tiến hành xin ý kiến các vị ĐBQH về việc quy định thời gian cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ. Nhưng quy định khung giờ hạn chế bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ được ghi ở Điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia chưa đạt được sự đồng thuận của ĐBQH để ghi vào Luật.

Kết quả biểu quyết khoản 6, Điều 5 về quy định đã uống rượu bia thì không lái xe

Tuy nhiên, hiện nay, việc này đã được pháp luật hiện hành quy định về thời gian được phép hoạt động của một số loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ phổ biến có bán rượu, bia như: quy định hạn chế thời gian hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quầy bar… , đồng thời đã có chế tài xử lý cá nhân, tổ chức kinh doanh vi phạm, kể cả việc phải xử lý những hành vi như gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định trên của pháp luật hiện hành, cần thiết sẽ đề xuất biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia gồm 7 chương 36 điều. Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp cho biết, để thể hiện ý chí quyết tâm của Quốc hội nhằm tạo chế tài nghiêm khắc xử lý những người sử dụng rượu bia gây tai nạn hậu quả nghiêm trọng, đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Quốc hội đề nghị các ĐBQH biểu quyết thông qua Điều 5 dự thảo Luật.

Kết quả, đã có 374 ĐBQH biểu quyết đồng ý, tức 77,27% ĐBQH tán thành nội dung này.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với 84,30% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành.

Trước đó, chiều 3-6, Quốc hội đã xin ý kiến ĐBQH qua hệ thống bảng điện tử về quy định uống rượu bia của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông (khoản 8, Điều 5 dự thảo Luật)

Theo đó, quy định này có 2 phương án: Phương án 1: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn (đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông).

Phương án 2: Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Qua biểu quyết bằng hệ thống bảng điện tử, các ĐBQH không nhất trí một trong hai phương án trên khi phương án 1 qua hai lần biểu quyết chỉ đạt 48,76% (lần 1); và 44,21% (lần 2). Phương án 2 cũng không đủ 50% số ĐBQH tán thành khi chỉ đạt 49,59% ĐBQH tán thành.


Quỳnh Vinh