Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa triển khai chương trình quan trắc để đánh giá lại hiện trạng môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Việc quan trắc được thực hiện tại 19 bãi tắm, tập trung vào các khu vực có vùng xoáy cục bộ, có khả năng phân tán các chất trong nước kém hơn và khả năng tích lũy độc tố trong trầm tích cao hơn (Sơn Dương, phía Đông cửa Nhật Lệ, Sơn Chà).

Kết quả từ việc quan trắc cho thấy, chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định, đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và tắm biển, thể thao dưới nước (đối chiếu với QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển và QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích).

Đặc biệt, các thông số gây ô nhiễm trong thời gian xảy ra sự cố là tổng phenol và sắt (Fe) đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT và thấp hơn rất nhiều so với kết quả quan trắc năm 2016. Tại một số thời điểm, giá trị thông số Fe ở một số bãi tắm vượt giới hạn QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của mưa lũ, các vị trí quan trắc đều nằm gần cửa sông nên dòng chảy sông đã cuốn theo hàm lượng sắt từ khu vực nội địa ra vùng ven biển, khiến hàm lượng Fe trong nước biển tăng cao.

Tại một số khu vực có thông số tổng dầu mỡ khoáng giá trị vượt QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh. Các vị trí này chủ yếu tập trung tại vùng biển Vũng Áng - Hà Tĩnh, ven biển cửa Nhật Lệ - Quảng Bình. Điều này được cho là do các hoạt động công nghiệp ven biển hoặc các hoạt động giao thong trên biển. Đối với trầm tích biển, toàn bộ các mẫu phân tích đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 43-.2012/BTNMT.

Để tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển ven bờ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; đồng thời kết nối dữ liệu và các ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường biển. Ngoài ra, các địa phương phải nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc về Bộ Tài nguyên và Môi trường để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Khánh Vy