Chiều 6-9, trao đổi với phóng viên CAND, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc xử lý kỷ luật công chức đối với ông Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam.
Theo đó, ông Nguyễn Quyết Thắng bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì lý do là người đứng đầu đơn vị, ông Thắng thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, dẫn đến chưa thống nhất trong việc đề ra chủ trương, ban hành các văn bản phục vụ công tác chuyên môn, quản lý, điều hành sai với quy định của Nhà nước; sử dụng kinh phí nhà trường phục vụ cho việc vinh danh cá nhân; kê khai khống số lượng học sinh; tổ chức các khoản thu ngoài quy định của Nhà nước; việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước sai mục đích; vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Ngọc Thi