Chiều 27/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.
Ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái 

Theo đó, ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái bị kỷ luật cảnh cáo, đồng thời cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; điều động đến nhận công tác tại tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND Thành phố Yên Bái: Về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách, về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

Đối với ông Nguyễn Yên Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Yên Bái: Về Đảng, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách; về chính quyền, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách.

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức có vi phạm theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chức năng của tỉnh, hiện nay các cơ quan này đang xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Nguyễn Thành