Ngày 17-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp các Hội cần tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để trí thức đi đầu trong việc truyền bá, phổ biến những tinh hoa trí thức của nhân loại, góp phần thiết thực vào việc nâng cao dân trí, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một tổ chức tập hợp đông đảo các trí thức.

Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ người dân thì việc lắng nghe ý kiến của người dân, của giới trí thức là rất cần thiết. Thủ tướng khẳng định, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ luôn lắng nghe bất cứ nhà khoa học nào có ý tưởng xây dựng đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao những tham mưu đề xuất của Liên hiệp các Hội trong việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước; tư vấn, giám định, phản biện xã hội các chủ trương, chính sách và chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng khẳng định yêu cầu cần thiết của việc đưa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trở thành nhân tố quan trọng hướng tới mục tiêu khoa học công nghệ là động lực phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng bày tỏ chia sẻ và đánh giá cao đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học, đã không ngại khó khăn, vất vả, miệt mài nghiên cứu để có những công trình khoa học, nhất là những giải pháp công nghệ trực tiếp đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về hoạt động thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần làm tốt hơn công tác tập hợp đội ngũ trí thức, kể cả trí thức Việt kiều; đề xuất, tham mưu cho Đảng, Chính phủ những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như tư vấn, giám định, phản biện xã hội về đường lối, chính sách, về các chương trình, dự án kinh tế - xã hội cả Trung ương và địa phương.

Đối với đề xuất của nhiều nhà khoa học, chuyên gia về việc cần có quy trình để lấy ý kiến các nhà khoa học và trí thức ngay từ đầu đối với việc xây dựng các dự thảo chính sách, các dự án, đề án lớn của Nhà nước, Thủ tướng đề nghị cần xây dựng một quy trình rõ ràng, cụ thể hơn với một thời gian cần thiết.

Cùng với đó là xây dựng cơ chế đãi ngộ đúng mức, thích đáng cho những cá nhân và tổ chức tham gia phản biện chính sách, dự án, nhất là xây dựng luật pháp. Có như vậy, các dự án, chính sách, luật pháp sau khi ban hành mới hội tụ đầy đủ các yếu tố thực tế, khoa học, sát dân, vì dân.

PV (Theo TTXVN)