Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách cũng như chức năng giám định xã hội, tư vấn, phản biện xã hội trên cơ sở khoa học và thực tiễn. “Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính phủ hết sức quan tâm, hết sức chú ý lắng nghe, mong muốn lắng nghe được nhiều ý kiến; càng phát huy dân chủ, càng nghe được nhiều ý kiến, càng tranh luận thì việc tiếp cận chân lý càng tốt, càng hiệu quả”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Thủ tướng cũng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học…

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, góp phần vào việc nâng cao dân trí và đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Đồng thời tích cực tham gia đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực như khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp Giáo sư Ngô Bảo Châu và Nhóm đối thoại giáo dục

PV (TTXVN)