Năm 2018, Cần Thơ được Bộ Nội vụ giao 2.028 biên chế, giảm 100 biên chế so với năm 2015. Tính đến tháng 6-2018, thành phố có 1.923 công chức (trong đó, cấp thành phố có 1.178 công chức và cấp huyện có 745 công chức).

Cần Thơ thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22 cơ quan, tổ chức hành chính theo hướng giảm 42 đầu mối bên trong, theo hướng giảm tối thiểu 10% đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính cấp thành phố. Trong đó, giảm 3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố và 3 phòng thuộc Chi cục.

Cụ thể, có 15 Sở giảm từ 1 đến 5 đầu mối, sáp nhập các phòng nghiệp vụ. Sở NN-PTNT sáp nhập 3 Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật; Chi Cục Chăn nuôi và Thú y; Chi Cục thuỷ sản. Thanh tra thành phố giảm 2 đầu mối;

Ban Dân tộc giảm 2 đầu mối; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp giảm 3 đầu mối; Văn phòng HĐND thành phố giảm 1 đầu mối.

Trong năm 2018, Cần Thơ cũng thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố: phường An Lạc, An Cư (quận Ninh Kiều); phường An Thới, Long Tuyền (quận Bình Thủy); phường Tân Phú, Phú Thứ (quận Cái Răng); phường Long Hưng, Thới Long (quận Ô Môn); phường Thuận An, Tân Hưng (quận Thốt Nốt); xã Giai Xuân, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền); xã Thới Thạnh, Xuân Thắng (huyện Thới Lai); xã Thạnh Phú, Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ); thị trấn Vĩnh Thạnh, xã Thạnh Thắng, Thạnh Tiến (huyện Vĩnh Thạnh). Thí điểm Trưởng ban Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Phòng Nội vụ tại huyện: Phong Điền và Vĩnh Thạnh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020,  báo cáo UBND TP kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Văn Vĩnh