Qua 5 năm triển khai, Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2012 đến tháng 5-2017, Cần Thơ xây dựng 38 mô hình, có nhiều cách làm hay trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người hoàn lương. Các mô hình: “Giới thiệu việc làm”, “Hỗ trợ vay vốn” quận Cái Răng; “Đội sản xuất nông nghiệp tái hòa nhập cộng đồng” huyện Thới Lai; mô hình “Hỗ trợ vốn, phát triển kinh tế, ổn định đời sống” huyện Cờ Đỏ; mô hình “Vì ngày mai tươi sáng” huyện Phong Điền… đã phát huy hiệu quả. Ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, tiên tiến trong lao động, sản xuất.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống trao khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích. 
Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao khen có các tập thể, cá nhân có thành tích. 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp, ngành trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, trong đó, lực lượng Công an có vai trò nòng cốt. Lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Cần Thơ tăng cường chỉ đạo, tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho lực lượng làm công tác quản lý, giáo dục người hoàn lương; mở các lớp dạy nghề, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, vận động doanh nghiệp, cơ sở tiếp nhận người hoàn lương làm việc, có thu nhập ổn định, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Văn Vĩnh