Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015, với cương vị Hiệu trưởng, ông Huỳnh Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề TCMN Bình Định đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập chứng từ khống rút tiền để ngoài sổ sách kế toán với số tiền 239.385.000 đồng; đồng thời, sử dụng số tiền 239.385.000 đồng từ việc lập chứng từ khống sai mục đích, sai chế độ quy định. 

Trong đó, sửa chữa, mua sắm, trang bị các thiết bị và tài sản nhưng không thực hiện theo thủ tục quy định, như: không có ý kiến cơ quan cấp trên, không có kế hoạch đấu thầu, hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý; không đưa vào báo cáo tăng giảm tài sản cố định năm 2015, không hạch toán tăng tài sản.

Ngoài ra, ông Bình chỉ đạo bộ phận kế toán, thủ quỹ chi sai nguồn số tiền 7.640.000 đồng; chi trùng công tác phí cho 4 GV với số tiền 9.040.000 đồng. Chi sai tiền nâng lương và phụ cấp 30% đứng lớp trong năm 2015 cho bà Hoàng Thị Thúy Hằng - GV dạy bộ môn điện - với số tiền 12.640.800 đồng (tiền nâng lương trong năm 2015 là 4.278.000 đồng và tiền phụ cấp 30% đứng lớp trong 8 tháng năm 2015 là 8.362.800 đồng).

Bên cạnh đó, là hiệu trưởng, nhưng ông Bình thiếu kiểm tra, giám sát nên dẫn đến việc trường chi sai số tiền 212.496.000 đồng; trong đó, 135.123.000 đồng từ việc lập chứng từ mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu đào tạo các lớp sơ cấp nghề năm 2015; 77.373.000 đồng từ việc lập chứng từ thù lao GV, cụ thể, hỗ trợ GV dạy nghề lưu động 30.000 đồng/giờ, nhưng thực tế GV chỉ nhận bằng mức công tác phí 60.000 đồng/ngày. Toàn bộ số tiền chi sai này đã được thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước.

Không chỉ để xảy ra sai phạm về tài chính - kế toán, mà trong công tác tổ chức cán bộ, là người đứng đầu nhà trường, nhưng ông Bình không thành lập Hội đồng trường; không xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức. Công tác tổ chức các phòng, khoa chưa được kiện toàn và bổ nhiệm kịp thời. Đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2015 sai với quy trình đánh giá cán bộ công chức, viên chức của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định.

Trước những bức xúc của đội ngũ GV nhà trường và dư luận, ông Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra công tác tài chính - kế toán năm 2015 và những công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tại Trường Trung cấp nghề TCMN Bình Định. 

Qua kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định yêu cầu thu hồi số tiền 261.065.800 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước; đồng thời, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Định cũng ban hành quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Huỳnh Hữu Bình.

Hoàng Nguyên