Với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ trên 88%, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng, cùng sinh năm 1965 đã được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và lãnh đạo thành phố chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Với kết quả bầu bổ sung lần này, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ có 5 Phó Chủ tịch, gồm các ông Lê Thanh Liêm, ông Lê Văn Khoa, bà Nguyễn Thị Thu, ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng.

Đ.Thắng