Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận tình trạng lợi dụng không gian mạng để gây hại đang ngày một gia tăng. “Trong thế giới thực có gì thì trên không gian mạng cũng có điều đó” – Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết và khẳng định đang có sự “dịch chuyển vĩ đại” của toàn bộ thế giới thực vào thế giới ảo.

Trong thế giới thực chúng ta có hệ thống pháp luật, có chính quyền Trung ương, địa phương, có lực lượng để duy trì sự lành mạnh của xã hội. Tuy nhiên, trên không gian mạng chưa được như vậy và đã gây ra những hệ lụy. “Giải pháp của chúng ta lúc này là hệ thống pháp luật, chính quyền phải nhanh chóng đi vào không gian mạng để duy trì sự lành mạnh của môi trường này”, Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời đưa ra giải pháp lâu dài là phải đưa giáo dục kỹ năng sống trên không gian mạng vào giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói “Đời sống thực con người thở bằng không khí, còn không gian mạng lại “thở” bằng tin tức, nội dung. Đời thực có hàng nghìn đống rác, nếu không dọn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong không gian mạng cũng có rác, nếu chúng ta không dọn thì ảnh hưởng não người”.

Do vậy, vấn đề trước mắt là phải quét rác. Đầu tiên là từng người tham gia mạng xã hội không xả rác và hãy dọn rác của chính mình. Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng để ban hành.

Về phía nhà mạng, Bộ trưởng yêu cầu phải có bộ lọc. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ra yêu cầu cụ thể về vấn đề này. Các cơ quan, các bộ, ngành cũng phải thực hiện.

Hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và cơ bản có sự phân tích, đánh giá. Sau khi các bộ, ngành xác định được rác thì thông báo với Bộ để yêu cầu gỡ bỏ, kể cả với các mạng xã hội nước ngoài.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh các mạng xã hội nước ngoài bắt buộc phải thực thi luật pháp của Việt Nam vì Việt Nam là một nước có chủ quyền.“Chúng ta đã mạnh tay hơn với các mạng xã hội nước ngoài nên 10 tháng vừa qua, tỷ lệ gỡ bỏ theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước đã tăng 500%”, ông Hùng thông tin.

“Nhà mạng có công cụ chọn lọc, chính quyền mạnh mẽ hơn, mạnh tay hơn, hoàn thiện được hệ thống pháp luật thì tôi tin tới đây không gian mạng của chúng ta sẽ lành mạnh hơn”, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng.

Thu Thuỷ