Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng dự, chỉ đạo. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương...

Các đại biểu dự buổi gặp mặt cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong 92 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng dân tộc trên những chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Sau thành công của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất năm 2016, Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ hai – năm 2017 nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-2017. 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan tham mưu của Đảng chủ động và tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phối hợp chặt chẽ và cụ thể với báo chí, giúp những người làm báo tác nghiệp tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị một cách thiết thực và hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 

Đề nghị đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục đi sâu vào thực tiễn để phát hiện, tuyên truyền, tạo sức lan tỏa ngày càng lớn hơn trong xã hội những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tâm Phạm - Quỳnh Vinh