Nội dung của tham luận nói nên tầm quan trọng về vai trò của ủa Hội Cựu Chiến binh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng. Theo Đại tá Nguyễn Hòa Văn, vừa qua, Hội Nhà báo Việt nam có tổ chức một cuộc toạ đàm về Nhận diện suy thoái, tự chuyển hoá qua báo chí truyền thông nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười.

Tại cuộc toạ đàm khi nói về niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhiều đại biểu cho rằng, sự khủng hoảng về niềm tin có nguyên nhân là nhận diện sự suy thoái, sự tha hoá của hệ thống chính trị đã ở mức độ quá nghiêm trọng,  khả năng không vượt qua nếu Đảng, Nhà nước ta không có sự đổi mới mạnh mẽ, công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện vẫn như lâu nay.

Kết quả chống tham nhũng gần đây là những thắng lợi rất quan trọng, tuy nhiên để ngăn chặn đẩy lùi được tham nhũng vẫn vô cùng khó khăn. Hiện tại Đảng ta đang tập trung toàn lực để chống suy thoái, tham nhũng, tự diễn biến tự chuyển hoá.

Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan TƯ Hội Nhà báo Việt Nam tại Đại hội Cựu Chiến binh khóa VI

Tại Đại hội này, thay mặt Hội CCBCQTƯ Hội Nhà báo Việt Nam  Đại tá Nguyễn Hòa Văn đề nghị Trung ương Hội, các cấp Hội  Cựu chiến binh cần đưa ra được các giải pháp cơ bản nhất, quan trọng nhất để phát huy vai trò của hội Cựu Chiến binh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV của Đảng.

Cụ thể, lãnh đạo Hội cần thường xuyên, tích cực kiến nghị với Đảng, Nhà nước kiên quyết sửa “lỗi hệ thống” và sửa sai trong công tác cán bộ. Đồng thời tham gia xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực. Các cấp Hội phải cùng với cấp uỷ, chính quyền, mặt trận...thực hiện tích cực,quyết liệt cơ chế giám sát nêu trên.

Đại tá Nguyễn Hòa Văn dẫn chứng: “ Vừa qua Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, trong đó tập trung vào vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và tham gia giám sát hoạt động báo chí tuân theo pháp luật.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã chỉ đạo tiến hành nhiều biện pháp, trong đó đã chỉ đạo cho Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam nghiên cứu sản xuất phần mềm ứng dụng theo dõi gỡ bài, sửa bài trên các báo điện tử. Phần việc này cũng do hội viên Hội Cựu chiến binh làm nòng cốt.

Sau khi phần mềm ứng dụng này đưa vào sử dụng đã ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng: “ Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” của hoạt động báo điện tử. Chúng tôi thống kê trong tháng 8 có 188 bài bị gỡ, tháng 9 có 77 bài, tháng 10 có 36 bài, tháng 11...

Với kết quả này đã góp phần quan trọng chống vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức người làm báo trong hoạt động báo chí điện tử...”

Tâm Phạm