Đồng thời tiến hành thảo luận về Dự thảo Báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu- đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Các đại biểu biểu quyết công nhận kết quả bầu cử Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022

Tại Đại hội, đa số các đại biểu nhất trí với nội dung Báo cáo và cho rằng, trước những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, thực hiện tốt chức năng của Hội Cựu chiến binh trong thời gian tới. 

Hội Cựu chiến binh cần đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”; tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Trước khi kết thúc phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương hội khóa VI. Trong đó, 98 đồng chí đã trúng cử vào Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Ngay sau đó, Ban chấp hành Trung ương Hội khóa mới đã tiến hành phiên họp thứ nhất để tiếp tục bầu  22 đồng chí tham gia vào Ban Thường vụ Trung ương Hội. Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Song Phi, Nguyễn Văn Chương được bầu là Phó Chủ tịch Hội khóa VI. Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VI gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Bảng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Tâm Phạm - Minh Hiền