Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, chủ đề của Đại hội là “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng mọi thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”. 

Báo cáo chính trị gồm ba phần chính, khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X; mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bốn chương trình phát triển TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm các chương trình đột phá trong đổi mới quản lý TP Hồ Chí Minh; đột phá phát triển hạ tầng; đột phá phát triển nhân lực và văn hóa cùng chương trình trọng điểm phát triển DN, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực.  

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhiệm kỳ qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu. An ninh chính trị được đảm bảo, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3%/năm. 

TP Hồ Chí Minh giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước với đóng góp 23% GDP và 27% thu ngân sách cả nước. Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện, năng suất lao động bằng 2,7 lần so với cả nước. Tập trung phân tích các yếu tố tác động đến quá trình phát triển bền vững của thành phố trong những năm sắp tới như vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường… 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, lực lượng lao động từ các nơi đến thành phố đã góp phần giải quyết vấn đề nguồn nhân lực để tăng trưởng. Song cũng sẽ là vấn đề nan giải với thành phố trong giải quyết vấn đề nhà ở, trường học, hạ tầng xã hội... 

Theo dự kiến, từ nay đến khi trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2026 vào tháng 9-2020, dự thảo Báo cáo chính trị sẽ tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh sau khi được đưa ra lấy ý kiến của các tổ chức Đảng, các đoàn thể, cán bộ, các tầng lớp nhân dân và trình xin ý kiến của Bộ Chính trị.

Đ.Thắng