Hiện Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm hành chính đối với Formosa, cụ thể là 53 sai phạm; tiến hành khắc phục sai phạm, từ vấn đề chuyển đổi công nghệ cho đến vấn đề hoàn thiện lại hệ thống xử lý chất thải, nước thải và khí thải. 

Đồng thời triển khai các hệ thống ứng phó với sự cố môi trường như hồ sinh học, chỉ định sinh học có thể chứa được nước trước khi thải ra biển khoảng 7 ngày; có hệ thống quan trắc trực tuyến để quan trắc tất cả các chỉ tiêu có liên quan gây ô nhiễm môi trường biển.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu trước Quốc hội, chiều 29-7.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, các hệ sinh thái môi trường biển. Hiện nay các điều tra, đánh giá đang được tiến hành một cách bài bản, hệ thống, khoa học và bước đầu đã có những thông tin đưa ra. “Dự kiến đến ngày 15-8 sẽ thông qua hội đồng thẩm định và các nhà khoa học về mức độ ô nhiễm môi trường, cũng như có các giải pháp cụ thể khắc phục ô nhiễm môi trường, giải pháp phục hồi các hệ sinh thái môi trường…”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được Chính phủ giao chỉ đạo xây dựng hệ thống giám sát và quan trắc chất lượng môi trường biển trên toàn bộ các tỉnh miền Trung, mở rộng ra từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng. Việc này sẽ giúp chủ động cung cấp thông tin cho người dân cũng như giám sát một cách minh bạch đối với các điểm hoạt động trên địa bàn.

Cùng với những công việc này, thời gian tới Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sẽ sử dụng kinh phí bồi thường để phục hồi sinh thái biển. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường khẳng định, ngay sau sự cố Formosa cũng đã đặt ra vấn đề công tác quản lý Nhà nước về ô nhiễm môi trường, đặc biệt liên quan đến vấn đề quy chuẩn, đánh giá tác động môi trường, các quy trình giám sát hậu DTM cũng như việc thanh tra kiểm tra…

Quỳnh Vinh