Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đồng chí Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm về tình hình, kết quả công tác của Đại sứ quán thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm Đạị sứ quán Việt Nam tại Lào.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đại sứ quán đã đạt được thời gian qua; mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã dự lễ bàn giao thiết bị nghiệp vụ do Bộ Công an Việt Nam viện trợ cho Bộ An ninh Lào.

Trước đó, tại trụ sở Bộ An ninh Lào, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã dự lễ bàn giao thiết bị nghiệp vụ do Bộ Công an Việt Nam viện trợ cho Bộ An ninh Lào.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào, Ngân hàng liên doanh Lào - Việt.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào, Ngân hàng liên doanh Lào - Việt.

Khánh Đan