Đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có hơn 7.000 đại biểu đại diện cho 24 cơ quan, bộ ngành và 63 điểm cầu thuộc 63 địa phương.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, để gắn kết và đồng bộ giữa cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử, vừa qua với sự đề xuất mạnh mẽ của các Bộ, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước và kiểm soát TTHC và chủ trì triển khai nhiệm vụ về cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ về Văn phòng Chính phủ; chuyển nhiệm vụ từ Sở tư pháp, Sở Nội vụ về Văn phòng UBND cấp tỉnh.

“Đây là một bước chuyển tiến bộ để tập trung một đầu mối, tham mưu giúp vấn đề cải cách TCHC, một cửa, một cửa liên thông” – ông đánh giá. Vừa qua Văn phòng Chính phủ cũng đã cùng với các Bộ tích cực tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 61, Chỉ thị 20, Chỉ thị 30, Thông tư 01 để thực hiện cải cách hành chính rất đồng bộ. Từ đầu năm đến nay Thủ tướng luôn nhấn mạnh liên quan đến cải cách hành chính, vấn đề nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, ngày 18-9-2016 Thủ tướng ban hành Quyết định 1642 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng giao cho các bộ ngành, địa phương thì số nhiệm vụ nợ đọng lúc đó là 25,2%. Trong khi hiện nay giữ mức 2,9%, thể hiện sự tích cực trong tổ chức, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng phân công.

Các đại biểu dự hội nghị

Riêng vấn đề liên quan cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện sản xuất kinh doanh, cắt giảm TTHC kiểm tra chuyên ngành thì từ 1-1-2018 đến nay đã cắt giảm 6776/9926 thủ tục kiểm tra chuyên ngành liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu; cắt giảm 3346/6191 điều kiện kinh doanh. “Tinh thần là vẫn đảm bảo được quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhưng cũng phải mạnh dạn cắt bỏ những điều kiện kinh doanh là rào cản gia nhập thị trường, những rào cản tạo ra “lợi ích nhóm” và các chi phí bất hợp lý” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ ngành, địa phương phải quán triệt triển khai tốt cải cách TTHC, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm cải cách của các cơ quan, văn phòng, tư pháp, hành chính, bắt đầu từ con người, tác phong, lề lối làm việc phải có sự đổi mới.

Thủ tướng Chính phủ xác định năm 2019 tập trung cho Chính phủ điện tử trong đó gắn với cải cách TTHC. Do đó Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành liên quan tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia. “Mục tiêu của dịch vụ công là phải tập trung vào những dịch vụ mà người dân, doanh nghiệp cần nhất, tránh thủ tục dân cần nhiều thì không làm mà thủ tục dân cần ít lại làm thì không hiệu quả” – Bộ trưởng nói, đề nghị các bộ ngành địa phương quan tâm điều này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 sẽ tập trung vấn đề thanh toán điện tử. Do đó, cần lấy nguyên tắc sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo hiệu quả của cán bộ thực thi TTHC và sự điều hành của nhà nước. Làm sao các TTHC phải kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch. Đặc biệt là có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan về quy trình, cách thức xử lý.

Toàn cảnh hội nghị

Về việc tổ chức bộ phận một cửa tại các bộ ngành, địa phương, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu phải nghiên cứu mô hình tổ chức cho hợp lý. “Mục tiêu là tiến tới “4 tại chỗ”, thay vì chỉ nhận, trả kết quả thì phải có đầy đủ các khâu: Tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt và trả hồ sơ. Đây là vấn đề rất mới, rất khó, phải có sự phân cấp rất mạnh mẽ về việc này”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị giữa các địa phương đang có nhiều phần mềm và cách làm khác nhau, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu một mô hình thống nhất trong toàn quốc để người dân dễ nhận diện. Rà soát, đơn giản hoá TTHC và tăng cường phân cấp phân quyền, làm sao TTHC gọn nhẹ, đơn giản, hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm phải phục vụ cho quy trình cải cách và TTHC đó.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng một nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp. “Làm cải cách không tâm huyết và không đau đáu trong lòng thì không làm được. Làm cải cách cũng rất va chạm, cán bộ cải cách phải trực diện, quyết liệt đối đầu với tiêu cực, với “lợi ích nhóm”, sẵn sàng cắt bỏ những cái gì có liên quan đến quyền lợi” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Cục Kiểm soát TTHC đã tập huấn cho các đại biểu các chuyên đề về Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC; Hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.


Quỳnh Vinh