Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn sáng 4-6 về tổ chức cai nghiện ma tuý, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay có 120 cơ sở cai nghiện ma tuý, 105 cơ sở công lập với quy mô 54 nghìn người.

Sau phiên họp của Chính phủ với 21 tỉnh, việc triển khai đề án cai nghiện có một số tiến bộ, các cơ sở cai nghiện đã làm tốt hơn, nhất là dạy nghề, tạo việc làm hỗ trợ cai nghiện.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, khó khăn lớn nhất của việc cai nghiện bắt buộc hiện nay là sự quá tải của các cơ sở cai nghiện, có những cơ sở quá tải gấp 2 lần, có cơ sở gấp 4 lần.

Trong khi đó, người nghiện các loại ma tuý khác nhau nên phác đồ điều trị khác nhau nhưng thiếu bác sĩ,  người có chuyên môn sâu nên việc điều trị cho người nghiện sẽ hạn chế hiệu quả.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất dành cho cai nghiện không đảm bảo, học viện phá trại, phá cơ sở để bỏ trốn, trong khi một số địa phương bằng mọi giá đưa hết người nghiện đi cai gây khó khăn cho công tác cai nghiện.

“Chất lượng hiệu quả cai nghiện thấp, 90% tái nghiện là đúng, người tái nghiện chủ yếu là thanh niên. Thời gian tới, đề nghị lực lượng chức năng đấu tranh làm giảm cung, giảm cầu thì mới giảm được tác hại của ma tuý. Điều quan trọng là quản lý  người nghiện tại gia đình, cộng đồng rồi mới đưa đi cai nghiện tập trung.”

Thu Thuỷ