Pháp luật về PCCC trong xây dựng đủ nhưng tản mạn, lạc hậu

Chiều 13-11, giải trình trước Quốc hội về các vấn đề đại biểu nêu trong phiên thảo luận hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, hiện nay, chúng ta có 3 Luật, 4 Nghị định, nhiều Thông tư của các Bộ điều chỉnh các quy định về PCCC trong lĩnh vực xây dựng. “Trong các quy định này, đã quy định hết sức cụ thể trong tất cả các khâu của lĩnh vực đầu tư xây dựng như thẩm định phê duyệt dự án, thẩm định thiết  kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết và kiểm tra...” – Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà thì hiện có 8 quy chuẩn, 26 tiêu chuẩn liên quan đến PCCC, quy định rất cụ thể về hệ thống đường giao thông phục vụ công tác PCCC, các trạm PCCC, bố trí các trụ nước, quy định về phòng cháy, báo cháy, ngăn cháy lan...và quy định cụ thể về PCCC trong một số công trình chuyên ngành như nhà ở, chung cư, chợ, công trình thương mại, dịch vụ... Trong Luật Nhà ở cũng đã quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị nhà Chung cư về PCCC, mua bảo hiểm cháy nổ...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Tuy nhiên, Luật thì cơ bản đủ trong hầu hết các lĩnh vực về xây dựng, công trình xây dựng và đủ sức điều chỉnh hoạt động thực tiễn về PCCC nhưng có hạn chế rất căn bản là còn tản mạn, một số nội dung lạc hậu, còn thiếu một số quy định để đáp ứng sự phát triển rất nhanh của lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, hiện nay nhà chung cư cao trên 150m chưa có quy chuẩn cụ thể, nhất là về PCCC, trong khi phương tiện PCCC mới vươn tới 20 tầng. Bên cạnh đó, trong tổ chức thực hiện PCCC, quy hoạch xây dựng, thẩm định dự án, thiết kế, đầu tư công trình...còn nhiều bất cập “Đây là những tiền đề rất quan trọng, nếu thực hiện tốt những tiền đề sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho công tác PCCC” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm. “Như các đại biểu đã nêu ý kiến, tại sao có một số công trình chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng, một số vi phạm đã phát hiện ra nhưng xử lý chưa nghiêm dẫn đến có biểu hiện nhờn” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định và thẳng thắn nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực xây dựng trong thực hiện trách nhiệm của Bộ Xây dựng, thời gian tới, sẽ làm hết sức mình để cùng các bộ ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn nữa công tác PCCC

Nghiên cứu có cho đỗ xe ở tầng hầm nữa hay không?

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, về trách nhiệm của Bộ Xây dựng, đoàn Giám sát của Quốc hội chỉ ra 5 nội dung trong thực hiện pháp luật về PCCC, nhiệm vụ cần thực hiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin tiếp thu và  hứa sẽ xử lý cụ thể, tham mưu cho Chính phủ trong việc thực hiện

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết thêm, thời gian tới  tập trung cao bổ sung hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật đặc biệt là hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC; dự kiến bổ sung quy định mới để đáp ứng yêu cầu về tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, quy định về công trình cao tầng, công trình đa năng, đa năng, hỗn hợp... “Hiện nay Việt Nam đủ sức tự thiết kế, thi công 100 tầng nên cần bổ sung quy định, quy chuẩn cho các công trình này” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng cho biết, hiện nay phương tiện PCCC mới vươn tới 20 tầng; một vài địa phương mua sắm trực thăng chữa cháy nên quy chuẩn cũng phải phù hợp trong mức độ hiện nay để có giải pháp cụ thể, đồng thời cho biết đang nghiên cứu việc có sử dụng tầng hầm làm chỗ đỗ xe nữa hay không?

"Chúng tôi sẽ tổ hợp lại cho dễ sử dụng, đáp ứng được yêu cầu vừa bảo đảm PCCC vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Quan điểm là ưu tiên PCCC, ưu tiên tính mạng, tài sản của con người là trên hết” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định và cho biết trong tháng 12 năm 2019, tháng 12, sau khi Bộ Khoa học công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng sẽ ban hành 2 quy chuẩn cơ bản nhất trong đó có quy chuẩn về PCCC, đồng thời hoàn thiện 1 số quy định để trong trường hợp chưa xây dựng có quy chuẩn thì áp dụng quy định để thuận tiện nhất.


Thuỷ - Phùng