Cùng đi có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và lãnh đại một số Cục,  đại diện một số Bộ, ban ngành.

Tại buổi đến thăm và kiểm tra, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực của cán bộ ban ngành Trung ương địa phương và các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác khoanh vùng, xử lý các điểm nóng tồn lưu chất độc da cam/dioxin. 

Đồng thời Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 43 ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng sau chiến tranh Việt Nam, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị khởi công dự án hợp tác Việt Nam- Hoa Kỳ xử lý triệt để đất nhiễm chất độc hóa học /dioxin  tại sân bay Biên Hòa giai đoạn 1. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch , thăm và kiểm tra công tác  xử lý chất độc dioxin tại Sân bay Biên Hòa.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác tuyên truyền hợp tác vận động tài trợ quốc tế và nguồn nhân lực trong nước để hỗ trợ về vốn  công nghệ,  đẩy mạnh giải quyết chính sách hỗ trợ y tế cho quân nhân và nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh công tác khắc phục hậu quả chất độc sau chiến tranh là nhiệm vụ quan trong của cả hệ thông chính trị, thể hiện tính chất nhân đạo nhân văn sâu sắc vì cuộc sống của người dân và môi trường trong sạch để phát triển kinh tế xã hội của đất nước đề nghị các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ  với các cơ quan đơn vị quân đội tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh. 

Theo dự kiến dự án Tổng thể xử lý triệt để dioxin tại Sân bay Biên Hòa giai đoạn 1 sẽ được thực hiện trong tháng 4-2019 từ nguồn viện trợ không hoàn lại với số kinh phí do Chính phủ Hoa kỳ bảo đảm là 183 triệu USD và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường.Chi phí dự kiến để xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa là 390 triệu USD. Qua trính xử lý dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 năm.

Sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm phức tạp nhất ở Việt Nam, theo đánh giá phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Viện Khoa học Công nghệ quân sự 2015 cho thấy sân bay Biên Hòa 515.000m3 đất ô nhiễm dioxin. Để ngăn chặn giảm thiểu ô nhiễm dioxin tại khu vực Sân bay biên Hòa từ 1995 đến 2016 Bộ Tư lệnh Hóa học chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện dự án XD-1, năm 2011 tổ chức đào xúc chôn lấp cô lập 100.000m3 trên diện tích 4,3ha đất nhiễm dioxin, năm 2016 triển khai dự XD-2 đào xúc chôn lấp cô lập 60.000m3 tại phía Nam sân bay.

Cũng tại buổi đến thăm và kiểm tra, Đại tướng  Ngô Xuân Lịch đã tham quan một số loại vũ khí hiện đại tại sân bay Biên Hòa và thăm hỏi động viên cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Trung đoàn không quan 935.

Ngọc Sơn