Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ trả lời chất vấn về các nhóm vấn đề: Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Ứng dụng khoa học-công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động. Ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Phùng Đức Tiến đặt câu hỏi đề nghị Bộ trưởng cho biết cơ chế, chính sách trong thời gian tới giúp cho các viện, trường đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

Khẳng định đây là trọng tâm công tác và trăn trở của Bộ KHCN, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng một hạn chế xuyên suốt thời gian qua là chậm thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Trong thời gian tới bên cạnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách, Bộ KHCN sẽ đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp để đẩy mạnh quá trình này.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trả lời chất vấn.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Bùi Sĩ Lợi về phát huy vai trò của KHCN trong việc năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, Bộ trưởng cho biết, tinh thần chung của Chính phủ là tập trung mọi nguồn lực để nâng cao nâng suất lao động, theo đó, sẽ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát huy vai trò của KHCN trong nâng cao năng suất nội ngành; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; cải thiện môi trường kinh doanh; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong chuyển giao, ứng dụng KHCN; đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo...

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh chất vấn về giải pháp của Bộ trong đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh quốc gia, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, trong lĩnh vực KHCN, thời gian qua Bộ đã vào cuộc 2 năm nay với tinh thần quyết liệt, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực: Hoàn thiện hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn; phối hợp với các bộ đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành; 100% các thủ tục hành chính đã ứng dụng CNTT ở mức độ cấp 3; về sở hữu trí tuệ, Bộ cũng đã có những chuyển động đáng kể trong thời gian gần đây...

Trả lời đại biểu Phạm Tất Thắng về đẩy mạnh ứng dụng, nghiên cứu, khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh thừa nhận những hạn chế và khoa học xã hội nhân văn thời gian qua đã có những biến chuyển, nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và thời gian tới sẽ có những thay đổi. 

Bộ sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường sức đóng góp của khoa học xã hội nhân văn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phần chất vấn buổi chiều có 30 đại biểu đã trực tiếp hỏi và được Bộ trưởng trả lời trực tiếp tại hội trường; 16 đại biểu đã đăng ký, tuy nhiên do thời gian có hạn, chưa được hỏi tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu gửi câu hỏi để Bộ trưởng trả lời bằng văn bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã trả lời thẳng thắn các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm. UBTVQH đánh giá cao sự trả lời nghiêm túc của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ghi nhận quyết tâm chính trị cùng lời hứa và những giải pháp Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã nêu ra để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác khoa học, công nghệ trong thời gian tới...

Phương Thuỷ