Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên tại Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thí điểm áp dụng hình thức “chất vấn - trả lời chất vấn” ngay.

Tham dự phiên chất vấn có: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương và địa phương; lãnh đạo các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… cũng như các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực được chất vấn. 

Tại phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề. Một là, các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. 

Trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; cùng với đó là, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Hai là, hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội; công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Trách nhiệm trả lời chính đối với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn

Phát biểu khai mạc Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại phiên chất vấn lần này trên cơ sở xem xét những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 02 nhóm vấn đề để chất vấn và trả lời chất vấn. 

Với tinh thần đổi mới, tại phiên chất vấn lần này Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay” (đại biểu Quốc hội nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 01 phút/lần; người được chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu Quốc hội, thời gian không quá 03 phút/lần); trường hợp đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận; tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên. 

Sau hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long về các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Phương Thuỷ