Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật do Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình trình bày, về sách giáo khoa: Có ý kiến đề nghị quy định sách giáo khoa (SGK) phải được sử dụng ổn định, lâu dài;

Có ý kiến đề nghị giao HĐND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK; có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền cho Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK giáo dục phổ thông.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xin được báo cáo như sau: Ý kiến của đa số ĐBQH đồng ý pháp điển hóa Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội XIII về có một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất cả nước, có một số SGK cho mỗi môn học, giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định ban hành SGK sử dụng trong cả nước.

“Về thẩm quyền quyết định việc lựa chọn SGK để sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Điều 32 dự thảo Luật đã được chỉnh lý cho phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương”, ông Bình nói.

Về Hội đồng quốc gia thẩm định SGK giáo dục phổ thông, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, dự thảo Luật đã quy định cụ thể về thành phần Hội đồng quốc gia thẩm định SGK, bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hội đồng phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng. Trên cơ sở quy định cụ thể về thành phần, cơ cấu này, việc giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định SGK theo từng môn học ở từng cấp học, để thẩm định SGK và chịu trách nhiệm về SGK giáo dục phổ thông là phù hợp với thẩm quyền chuyên môn mà vẫn bảo đảm tính khách quan.

Toàn cảnh hội trường

“Vì vậy, UBTVQH đề nghị xin được giữ như dự thảo Luật (Điều 32)”, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho hay.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung việc nghiêm cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục để “xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, bôi nhọ danh dự cá nhân” vào Điều 21; đề nghị gộp các Điều 20, 21, 22 thành một điều là các nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động giáo dục.

Về quy định nghiêm cấm xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, bôi nhọ danh dự cá nhân, UBTVQH nhận thấy, ý kiến của ĐBQH là rất xác đáng, rất cần quan tâm, có việc phải quy định bổ sung vào các luật, có việc sẽ tiếp tục được nghiên cứu, chỉ đạo trong quá trình tổ chức thực hiện Luật để bảo đảm an ninh quốc gia, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tổ chức, góp phần làm lành mạnh, an toàn xã hội, nhưng không quy định ở Luật này.

Vì Luật giáo dục chỉ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục, các hành vi khác ngoài cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định pháp luật liên quan về dân sự, hình sự, xử lý vi phạm hành chính và hành vi này đã được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Còn các điều 20, 21, 22 có nội hàm, tính chất, ý nghĩa khác nhau, không thể gộp chung thành một điều, vì vậy xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua gồm 9 chương, 115 điều.


An Quỳnh