Quy định trên được đánh giá là hướng mở để thành phố thu hút, tuyển dụng người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Quy định này cũng sẽ thay thế yêu cầu những ứng viên dưới 35 tuổi đăng ký dự tuyển công chức vào những vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, nếu không có hộ khẩu thường trú tại thành phố sẽ phải đáp ứng một trong những tiêu chuẩn như tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở đào tạo đại học trong nước; tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có bằng tiến sĩ.

Tương tự, từ trước đến nay, thành phố áp dụng quy định người dưới 30 tuổi phải có bằng thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi. Các yêu cầu này đã và đang khiến thành phố khó thu hút người tài vào bộ máy.

Đ.Thắng