Từ tháng 7-2016 đến nay, Formosa phải chịu cơ chế giám sát đặc biệt, bao gồm: Hoạt động giám sát hằng ngày của tỉnh Hà Tĩnh và Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; hoạt động giám sát liên tục thông qua các thiết bị quan trắc tự động nước thải, khí thải đã được lắp đặt. 

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của Formosa. 

Quá trình kiểm tra, giám sát đặc biệt này sẽ được duy trì cho đến khi Formosa hoàn thành toàn bộ các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế . 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Formosa đã đầu tư 343,921 triệu USD để cải thiện, bổ sung các công trình quản lí chất thải, dự kiến sẽ đầu tư thêm khoảng 100 triệu USD cho một số hạng mục bổ sung khác. 

Hiện nay, các hạng mục này đã hoàn thành và đưa vào vận hành ổn định, trong đó có hệ thống hồ sinh học kết hợp với ứng phó sự cố về nước thải với diện tích trên 10ha. 

Hệ thống xử lý nước thải, khí thải đã được lắp đặt các thiết bị quan trắc tự động liên tục 24/24, có camera theo dõi, truyền trực tuyến số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh và Tổng cục Môi trường. 

Riêng quá trình chuyển đổi công nghệ từ luyện cốc ướt sang khô và lắp đặt thiết bị xử lý khí thải bổ sung tại xưởng thiêu kết, Formosa dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6-2019.

Hệ thống xử lí nước thải của Formosa.

Kết quả giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học cho thấy, từ tháng 7-2016 đến nay, nước thải, khí thải của Formosa trước khi xả ra ngoài môi trường luôn đảm bảo đạt các quy chuẩn Việt Nam. 

Kết quả quan trắc, đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của dự án không phát hiện yếu tố bất thường. 

Formosa cũng đã thực hiện phân định các loại chất thải rắn phát sinh để quản lý theo quy định. Các chất thải rắn công nghiệp thông thường như xỉ hạt lò cao, xỉ thép của xưởng luyện gang và xưởng luyện thép, tro bay, thạch cao... được dùng làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng. 

Đối với các loại chất thải rắn không có khả năng tái chế và chất thải nguy hại phát sinh, Formosa chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất quá trình khắc phục hậu quả vi phạm của Formosa, đảm bảo các nguồn chất thải phát sinh được thu gom, xử lý triệt để trước khi thải ra ngoài môi trường.

Khánh Vy