Theo đó, Bộ Tài chính áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính.

Mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày được xác định như sau: mức khoán bằng đơn giá (mức giá của các hãng xe taxi loại 4 chỗ ngồi) nhân với số km khoán (từ nơi ở đến nơi làm việc) nhân 2 lượt (đi và về) nhân với số ngày làm việc/tháng (22 ngày).

Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ôtô được thực hiện ổn định 12 tháng/1 lần tính từ thời điểm Bộ phê duyệt đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đối với chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính.

H.A.