Bộ NN&PTNT cho rằng, Văn bản số 925/UBND-KTN ngày 19-3-2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về phương án và vị trí đổ vật liệu nạo vét ngoài khơi của cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (Tuy Phong, Bình Thuận) được ban hành trước thời điểm Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 80/2015/QH 13 và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được ban hành và có hiệu lực. Bởi vậy, văn bản này không còn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về nhận chìm ở biển.

Theo Bộ NN&PTNT, vị trí nhận chìm bùn thải của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 là không đảm bảo yêu cầu quy định. Vì vị trí này có khoảng cách quá gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau, có thể gây tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái biển ở khu vực này, đặc biệt là với Khu bảo tồn biển Hòn Cau, và các cơ sở sản xuất giống thủy sản.

Được biết, theo văn bản tham vấn ý kiến của Bộ TN&MT gửi các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Bình Thuận, để đáp ứng cho tàu trọng tải 100.000DWT vào cảng, chủ đầu tư sẽ tiến hành nạo vét, vật chất khu trước bến cảng, với diện tích 5,4ha, tổng khối lượng vật chất nạo vét phát sinh khoảng 962.353m3 vật chất nạo vét.

Khu vực nhiệt điện Vĩnh Tân 3 xin nhấn chìm rộng khoảng 300ha, cách ranh giới khu bảo tồn Hòn Cau và bãi cạn Breda 6km, cách vùng đệm 9km về hướng Tây. Trước đó, năm 2017, việc nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải của nhiệt điện Vĩnh Tân 1 xuống biển Bình Thuận, cách Khu bảo tồn Hòn Cau 9km cũng đã bị phản đối gay gắt, và Bộ TN&MT cũng đã phải dừng dự án này.

Ngọc Yến