Được biết, đây là lần đầu tiên, Bộ NN&PTNT tổ chức thi tuyển chức danh Vụ phó trực thuộc Bộ. Theo Bộ NN&PTNT, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi của ứng viên phải đạt theo quy định tại Văn bản số 2424/BNV-CCVC ngày 9-5-2017 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 3582/QĐ-BNN-TCCB ngày 5-9-2017 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt Đề án “thí điểm thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế”.

Nội dung thi của thí sinh là thi viết và thi trình bày đề án. Bài thi tập trung vào nội dung kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành pháp luật, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý về xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Đề thi mở, được dùng tài liệu; làm 180 phút, làm bài tập trung trong phòng thi theo hình thức thi viết thông lệ… Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 13-9 đến hết ngày 13-10-2017 (theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện).

N.Y.