Tại buổi họp báo, Đại tá Hoành Anh Tuyên cho biết, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy đã thông qua Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị nhằm đảm bảo sự tuân thủ, nhất quán trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước ngoài khối ASEAN. 

Hội nghi đã kêu gọi các nước thành viên thống nhất thông qua Tuyên bố chung nhằm thể hiện lập trường, quan điểm của ASEAN về vấn đề ma túy, trong đó khẳng định kiên định mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN không ma túy phản đối hợp pháp hóa sử dụng ma túy, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên. 

Đại tá Hoàng Anh Tuyên trả lời các câu hỏi của phóng viên về kết quả hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy

Đồng thời tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm Hội nghị ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc với tư cách là cơ quan nòng cốt về hoạch định chính sách kiểm soát ma túy thế giới và vai trò nền tảng của ba Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy.

Cũng tại Hội nghị cấp Bộ trưởng này, các nước thành viên ASEAN đã nhất trí thông qua Tuyên bố ASEAN phản đối hợp pháp hóa các chất ma túy bị kiểm soát nếu không vì mục đích y tế và khoa học, kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ công ước kiểm soát ma túy quốc tế vốn được coi là nền tảng của hệ thống kiểm soát ma túy thê giới. Tuyên bố chung sẽ được đưa ra tại Phiên họp giữa kỳ lần thứ 5 của Hội nghị ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc tổ chức từ ngày 7-9/11/2018 tại Áo.

Đại tá Hoàng Anh Tuyên cho biết, cũng tại Hội nghị này, các bên đã thống nhất nhận định khu vực ASEAN tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của vấn đề ma túy. Tình hình sử dụng ma túy trên toàn cầu không có dấu hiệu suy giảm, tác động tiêu cực đến sức khỏe và gia tăng gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng. Bên cạnh các loại ma túy truyền thống, ngày càng xuất hiện nhiều và đa dạng các chất hướng thần mới. 

Từ năm 2009 đến nay, Cơ quan phòng, chống tội phạm và ma túy của Liên hiệp quốc ghi nhận sự xuất hiện của 739 chất hướng thần mới trên toàn cầu, trong đó Châu Á là thị trường lớn nhất thế giới về các loại ma túy tổng hợp và chất hưóng thần.

Việc đưa ra các Tuyên bố chung thể hiện sự đoàn kết, nhất trí của ASEAN, thống nhất về lập trường quan điểm, cách tiếp cận về phòng, chống ma túy và thống nhất các giải pháp lớn như phối hợp nội khối, ngoại khối, đẩy mạnh các sáng kiến đã nêu ví dụ như việc đẩy mạnh các tổ công tác về phòng, chống ma túy. Qua đó thể hiện sự thống nhất cảu ASEAN. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác, các thỏa thuận và các dự án đang được triển khai.

Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy thể hiện vai trò của một cơ chế hợp tác cao nhất trong ASEAN về phòng, chống ma túy, giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện các cam kết xây dựng khu vực ASEAN hướng đến “một Tầm nhìn, một Vận mệnh, một Cộng đồng”. 

Những văn kiện quan trọng mà Hội nghị thông qua lần này sẽ đóng vai trò dẫn dắt các hoạt động phòng, chống ma túy và hợp tác quốc tế của khu vực trong thời gian tới, thể hiện tiếng nói và sự đoàn kết, nhất quán trong việc thể hiện quan điểm, lập trường của ASEAN về vấn đề ma túy trên trường quốc tế.

Hiền Minh