Vùng thông minh Bình Dương gia nhập ICF và 2 năm liên tiếp được bình chọn Smart 21, có ý nghĩa rất lớn để tiếp tục đột phá phát triển kinh tế - xã hội, trong đó khẳng định hướng phát triển TPTM của tỉnh là hiệu quả, phù hợp với xu thế chung toàn cầu; nâng tầm Bình Dương lên một vị thế mới trên trường quốc tế; mở ra cơ hội hợp tác trao đổi kinh nghiệm với mạng lưới hơn 180 TPTM thịnh vượng khắp thế giới của ICF; tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, bứt phá trong thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút lao động tri thức, các viện trường trên thế giới, là nền tảng cho phát triển dịch vụ, sản xuất công nghệ cao trong tương lai. Các cộng đồng TPTM Smart 21 năm 2020 bao gồm các vùng, thành phố từ Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Anh, Pháp, Estonia, Úc, New Zealand, Đài Loan và Việt Nam.
Thành phố mới Bình Dương (ảnh V.H)

Trước đó, từ năm 2016, Bình Dương chính thức công bố đề án TPTM Bình Dương, hợp tác cùng thành phố kết nghĩa Eindhoven (Hà Lan). Đề án là một chương trình đột phá kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, đưa nền kinh tế chuyển dần sang dịch vụ - sản xuất công nghệ cao, đô thị xanh, thông minh hiện đại, đáng sống, đáp ứng nhu cầu mới của người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ mới, hướng tới nền kinh tế tri thức, kinh tế số, đón làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đặc biệt, đề án TPTM Bình Dương cũng đang triển khai mạnh mẽ mô hình “Ba nhà” - hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường - cũng là mô hình chủ đạo trong cách tiếp cận ICF, đồng thời bám theo bộ tiêu chí của ICF, từ đó đã giúp tỉnh chuyển mình nhanh chóng và đạt những thành công vượt bậc về kinh tế - xã hội trong ba năm vừa qua. Bình Dương quy hoạch một khu vực gọi là Vùng thông minh Bình Dương bao gồm một phần phía Nam của tỉnh, được chọn lựa dựa trên các tiêu chí quốc tế, là nơi hiện nay đang tập hợp những đô thị, khu vực nghiên cứu giáo dục và công nghiệp trọng điểm của tỉnh…

D.Anh-C.B