Thời gian qua, với phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc, tín đồ, các chức việc PGHH luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xóa đói giảm nghèo và các hoạt động từ thiện xã hội, phát triển kinh tế; đảm bảo ANTT tại địa phương. 

Giám đốc Công an TP Cần Thơ, khen thưởng các cá chức việc PGHH có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT địa phương.

Qua thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an và các trị sự cơ sở PGHH, các chức việc, bà con tín đồ đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan đến hoạt động của tội phạm như ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội, giúp lực lượng Công an triệt xóa hơn 100 tụ đểm tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương. 

Bên cạnh đó, các chức việc còn thường xuyên tuyên truyền vận động bà con tín đồ tham gia đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật; cảm hóa giáo dục người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng; hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ tín đồ, giữa tín đồ và người dân; đấu tranh bày trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; là thành viên tích cực tham gia các mô hình đảm bảo ANTT tại địa phương như ban bảo vệ dân phố, tổ tự quản, tổ tuần tra nhân dân…

Lãnh đạo UBND thành phố, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cùng các chức việc PGHH trên địa bàn. 

Dịp này, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng 10 giấy khen Ban đại diện PGHH TP Cần Thơ, Ban trị sự PGHH các quận, huyện và 30 giấy khen các cá nhân PGHH có thành tích trong công tác đảm bảo ANTT và TTATGT.

Phan Tại