Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên có cơ hội được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp các thắc mắc, câu hỏi. Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn sẽ tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; thông tin đến đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi những nội dung cốt lõi của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và Tháng Thanh niên 2021; các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động của tuổi trẻ chào mừng thành công Đại hội; trao đổi về những đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của đất nước; khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc, những kỳ vọng của tuổi trẻ Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước. 

Đồng thời, buổi đối thoại cũng sẽ thông tin về những cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ, phát huy đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

PV