Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế cả nước. Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng trong vùng tăng gấp 5 lần cả nước. Thế nhưng sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Hệ thống quản lý đô thị và vùng chưa theo kịp sự phát triển, chưa giúp nâng cao năng lực tăng trưởng và cạnh tranh, nguồn nhân lực phân tán. Nguyên nhân do cơ chế phát triển còn hạn chế, các lĩnh vực quan trọng vẫn đang xử lý theo lợi ích cục bộ địa phương. Đây là vấn đề lớn nhất cản trở sự phát triển.

Bí thư Thăng nhấn mạnh: Liên kết giao thông là liên kết  lợi ích giữa các vùng, chứ không chỉ giữa hai địa phương gần nhau. Đề nghị sau hội nghị này có những dự án được triển khai như: TP Hồ Chí Minh triển khai ngay cao tốc Mộc Bài - Tây Ninh hoặc nối với Bình Dương mở rộng Quốc lộ 13, nối với Tiền Giang mở rộng Quốc lộ 50, ngoài giải pháp tổng thể ra thì tập trung các giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong nhận định, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước, hội đủ các điều kiện và lợi thế tiềm năng phát triển của các ngành kinh tế, khoa học công nghệ đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế, liên kết vùng nói chung và quy hoạch phát triển kết nối hạ tầng giao thông vẫn còn yếu. Tình trạng này nổi bật hai nguyên nhân: Chưa có sự phân công để xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng địa phương trong việc kết nối hạ tầng giao thông; chưa có cơ chế chính sách cụ thể mang tính đặc thù, đột phá trong việc kết nối hạ tầng giao thông giữa các địa phương trong vùng.

Hoàng Châu