Ông Nguyễn Minh Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giồng Trôm đọc điếu văn tưởng nhớ lãnh tụ Cuba Fidel Castro: “Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta cùng có mặt ở đây (xã Lương Hòa), nơi phái đoàn Cuba tặng danh hiệu làng Moncada (địa danh mở đầu cuộc khởi nghĩa giải phóng Cuba khỏi chế độ độc tài Batista) và cũng là nơi UBND tỉnh Bến Tre quyết định là địa phương kết nghĩa với nước bạn Cuba để làm lễ truy điệu tiễn đưa đồng chí Fidel Castro về cõi vĩnh hằng. Cuộc đời và sự nghiệp bất tử của đồng chí Fidel Castro sẽ sống mãi trong sự nghiệp vẻ vang của nhân dân Cuba và các dân tộc đang nỗ lực đấu tranh xây dựng một thế giới công bằng, văn minh, dân chủ, phồn vinh và hạnh phúc…”.

Lễ truy điệu, tiễn đưa lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại xã Lương Hoà (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). 

Hơn nửa thế kỷ với cương vị là người đứng đầu, lãnh tụ cách mạng Cuba, đồng chí Fidel Castro cũng là đồng chí, anh em thân thiết của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Fidel Castro cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước đã không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và CuBa… Riêng xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), có một làng mang tên Moncada.

Ở Cuba có một nông trang mang tên Bến Tre tại tỉnh Artemisa đã khẳng định tình cảm, tình hữu nghị của nhân dân Việt Nam và nước bạn Cuba. Tin đồng chí Fidel Castro đã ra đi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre thật sự xúc động, tiếc thương vì đã mất đi người đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Bến Tre nói riêng.

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã dành phút mặc niệm và thắp nén nhang ể tưởng nhớ đến đồng chí Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Như Anh