Trong các làm việc này, các cuộc họp được tổ chức gồm: Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF) do Bộ Công Thương chủ trì; Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; Hội thảo về Danh mục Kiểm tra Đóng mở của Chính phủ; Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF); Mạng lưới các viện đào tạo hợp tác (PTIN); Hội thảo Giấy chứng nhận Xuất khẩu; Nhóm Bạn về người khuyết tật (GoFD); Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế (PPWE). 

Mọi công tác chuẩn bị cho APEC SOM 2 đã được hoàn tất. ảnh: TG&VN

Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM 2) và các cuộc họp liên quan, Đối thoại chính sách cao cấp APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, Đối thoại nhiều bên về hợp tác APEC hướng tới năm 2020 và tương lai, và Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23)... sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 5 tại Hà Nội và Ninh Bình

Các hội nghị APEC lần này là một dịp nữa để các bộ, cơ quan và địa phương Việt Nam thể hiện sự đóng góp tích cực và chủ động vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước và hợp tác APEC nói riêng. 

Bảy bộ, ngành của Việt Nam, gồm Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ, sẽ trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhận vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban, nhóm công tác của APEC.

Để đón chào các đại biểu APEC, thủ đô Hà Nội và thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Ban Thư ký APEC 2017 và các bộ, cơ quan liên quan triển khai các công tác chuẩn bị từ rất sớm. Nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức trong dịp này để giới thiệu đến bạn bè quốc tế và khu vực về vẻ đẹp của vùng Bắc Bộ và nét thanh lịch, tài hoa của người Tràng An, góp phần vào thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2017.

S.Thương