Tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XIV; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách Nhà nước năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 của thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ trân trọng tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cùng những kiến nghị, đề xuất xác đáng của cử tri lực lượng vũ trang Thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2016) và 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới các đại biểu cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cử tri thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN .

Giải đáp các ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh chính là yếu tố tiên quyết để triển khai tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; đi cùng với đó là công tác giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các cấp, các ngành và tất cả người dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động trong bất cứ tình huống nào. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, lực lượng vũ trang cần chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gắn việc thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lực lượng vũ trang phải đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng; là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và các biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” - trên cơ sở đấu tranh cũng là để tự hoàn thiện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đi liền với đó là chú trọng đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phải xây dựng nội bộ trong sạch vững mạnh.

Đức Thắng