Phát biểu chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định: Trong những năm qua, báo chí luôn đồng hành cùng Mặt trận, tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở. 

Tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; kêu gọi, động viên chia sẻ, giúp đỡ người nghèo và đồng bào khi gặp thiên tai, bão lũ. Nhạy bén phát hiện, giới thiệu các nhân tố, điển hình mới; khơi gợi sự sáng tạo, động viên khích lệ đội ngũ những người làm công tác Mặt trận ở cơ sở; góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận trong đời sống nhân dân.

Qua kênh thông tin báo chí, MTTQ Việt Nam đã kịp thời phát hiện và kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước xem xét giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống nhân dân. 

Đồng thời, Báo chí cũng là một trong những kênh cung cấp thông tin quan trọng giúp cho UBTƯ MTTQ Việt Nam tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước phản ánh đến Quốc hội trước mỗi kỳ họp. 

Những thành quả mà Mặt trận đã đạt được trong thời gian qua nhờ luôn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tin tưởng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục cùng chung tay với Mặt trận phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, truyền tải những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân kịp thời nhất, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã phát động và công bố thể lệ giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020; trao đổi, thảo luận với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí để việc phối hợp tuyên truyền về công tác mặt trận trong thời gian tới ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Anh Minh