Dự và phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM mong rằng, báo chí phải tiếp tục đi đầu trong phát huy sáng tạo của người dân cùng lúc với việc chung tay thúc đẩy chính quyền làm tốt hơn trách nhiệm của mình vì sự phát triển của thành phố. 

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, thông qua báo chí, người dân sẽ hiểu rõ hơn những vấn đề đang đặt ra với đời sống xã hội trong nước cũng như tình hình thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường… Từ đó có thêm niềm tin, động lực phấn đấu để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, người làm báo và các cơ quan báo chí đều hiểu được sứ mệnh  của mình và đã có nhiều cố gắng đáng được trân trọng. Nhiều sản phẩm báo chí được đánh giá cao trên các lĩnh vực, nhất là trên mặt trận đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng… 

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, lượng tin bài về tiêu cực còn nhiều, những thông tin phản ánh về gương điển hình sáng tạo còn ít và thiếu sức hấp dẫn. Báo chí cũng chưa có nhiều đề xuất giải pháp từ thực tiễn của thành phố, nơi có thực tiễn sinh động. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, báo chí thành phố phải phản ánh kịp thời dòng chảy thực tiễn sinh động ở thành phố. Báo chí cũng cần đồng hành hơn nữa cùng thành phố trong đột phá cải cách hành chính. Qua đó góp phần khắc phục những bất cập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Đ.Thắng