Đây là nội dung thực hiện đề án về hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thực hiện từ ngày 5-8-2019. 

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị chức năng kiểm tra các hạng mục giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Trong quá trình thực hiện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với nhân viên Bưu điện tỉnh giới thiệu, tư vấn sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tới người dân đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp chứng minh nhân dân. 

Cán bộ tiếp nhận thủ tục làm CMND cho người dân.
Nhân viên Bưu điện tiếp nhận thủ tục chuyển phát CMND qua bưu điện.
Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn nhân dân các thủ tục để làm CMND.

Khi người dân đến làm chứng minh nhân dân có sự phối hợp của nhân viên bưu điện hướng dẫn, tiếp nhận chuyển phát, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến tận nhà.

Việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích chuyển phát CMND qua bưu điện tới tận tay công dân đã tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với các chính sách ưu tiên, ưu đãi của dịch vụ công ích, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính, giảm thời gian đi lại và chi phí  cho người dân.
Hoàng Hiền