Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga hành khách Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được lựa chọn phải hợp lý về công năng, đảm bảo tính kinh tế, thân thiện với môi trường và có dấu ấn mang tính hiện đại, đậm đà bản sắc văn hoá Việt Nam cả về kiến trúc không gian và nội thất, ngoại thất công trình.

Bộ GTVT thành lập tổ tư vấn lựa chọn 1 phương án trong số 3 phương án thiết kế kiến trúc đã được Hội đồng thi tuyển kiến trúc sân bay Long Thành tuyển chọn và Bộ GTVT đề nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2017.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành phần của tổ tư vấn gồm 20-30 chuyên gia trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và kỹ thuật hàng không. Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc đã được tổ tư vấn lựa chọn, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề xuất các nội dung cần chỉnh sửa về kiến trúc công trình làm cơ sở cho các bước thiết kế tiếp theo.

Phạm Huyền