Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chia vui cùng các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Nhân dân. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng tập thể Báo Nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Hà Nội cùng dự buổi lễ.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Ngày 11-3-1951, Báo Nhân Dân ra số đầu tiên, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và các tờ báo Đảng tiền thân khác của Báo Nhân Dân.

Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm dìu dắt của Bác Hồ, sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, Báo không ngừng phát triển, nỗ lực phấn đấu là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị những người làm Báo Nhân Dân cần nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm của báo Đảng, thông tin kịp thời, chân thực về tình hình đất nước và thế giới; tuyên truyền, phổ biến, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

Báo Nhân Dân cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng các ấn phẩm, các phương tiện truyền thông với chất lượng thông tin, chất lượng các tác phẩm báo chí để nâng cao tính thuyết phục, hấp dẫn của báo Đảng bằng thông tin phong phú, chân thực và kịp thời. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh mong muốn Báo Nhân Dân không ngừng đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, hình thức trình bày ấn phẩm, phát huy sức mạnh tổng hợp của một cơ quan báo chí có nhiều phương tiện truyền thông, vừa đảm bảo tính định hướng, vừa nâng cao tính hấp dẫn, sức cuốn hút của báo Đảng.  

Báo Nhân Dân cần kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo…; cổ vũ cái đúng, cái đẹp; tích cực đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, thiết thực xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần tạo sự đồng nhất cao về ý chí, hành động trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội…

PV ( Theo TTXVN)