Ngày 26-12, tại TP Tam Kỳ, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để kiểm tra công tác PCTN.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, Tỉnh ủy Quảng Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ PCTN. Các cơ quan chức năng tỉnh đã quan tâm thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và đạt được kết quả tích cực, nhất là thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng. Qua đó đã tổ chức 130 cuộc kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch đối với 107 cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng. Qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đã xử lý kỷ luật 2 đảng viên liên quan đến tham nhũng; qua tiến hành 120 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 62,8 tỷ đồng và 64.695m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 152 tập thể, 86 cá nhân có liên quan đến sai phạm. Cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 9 vụ/19 bị can về tội danh tham nhũng, kinh tế; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 5 vụ/9 bị can;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Nam đạt được trong công tác PCTN. Đại tướng Lương Cường cho rằng thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong PCTN.

Ngọc Thi