Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong dịp đến thăm Ban Kinh tế T.Ư (năm 2014).


Lắng nghe những ý kiến và thực tiễn đổi mới

Cuối năm vừa qua, nhân dịp đến dự Ngày Truyền thống Ban Kinh tế Trung ương (30/9/1950 - 30/9/2015), Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khi đó thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đánh giá: Sau khi tái lập, với thời gian không dài nhưng Ban Kinh tế T.Ư đã có rất nhiều báo cáo, đề án tham mưu, đề xuất có tầm nhìn chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao.

Nhận xét về sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan (Ban Kinh tế T.Ư và Bộ Công an) thời gian qua, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong những thành tích, chiến công của lực lượng CAND có sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các cấp, các ngành, trong đó có Ban Kinh tế Trung ương trong xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; phối hợp trong trao đổi thông tin liên quan đến tình hình, công tác bảo đảm ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của Ban Kinh tế Trung ương đối với lực lượng CAND thời gian qua, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong thời gian tới.

Còn theo đánh giá của PGS. TSKH. Nguyễn Văn Đặng, người từng có 13 năm làm nhiệm vụ Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư (trước đây), ông Đặng đã chỉ ra 5 nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất làm nên thành công của Ban Kinh tế T.Ư thời gian qua, trong đó đáng chú ý là “Tập thể lãnh đạo và cán bộ của Ban Kinh tế T.Ư luôn bám sát thực tiễn của đất nước, trân trọng và thực sự cầu thị lắng nghe những ý kiến và thực tiễn đổi mới, chú trọng tổng kết thực tiễn của đất nước, đồng thời coi trọng tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, trân trọng học hỏi và vận dụng những kinh nghiệm, những cách làm hay của thế giới, phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất nước, có sự đồng thuận cao của nhân dân”.

Ở góc độ địa phương thực thi chính sách, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trần Văn Minh cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kết quả đó đã khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định tái lập Ban Kinh tế Trung ương là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

64 đề án gắn với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội

Điểm qua những việc lớn mà Ban Kinh tế T.Ư đã làm được hơn 3 năm qua, ngoài 33 đề án lớn về kinh tế - xã hội, Ban Kinh tế T.Ư cũng đã thực hiện thẩm định 31 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiêu biểu như các đề án: Chủ trương giải quyết Tập đoàn Vinashin; Chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế…

Ngoài ra, Ban Kinh tế T.Ư đã chủ động nghiên cứu để cụ thể hóa, làm rõ nội dung các vấn đề lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XII như: Chính sách công nghiệp quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2035; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; chiến lược phát triển các ngành công nghiệp vật liệu…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là cần thiết, phù hợp và đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Ban Kinh tế Trung ương năm qua.

Bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của thế giới, khu vực và đất nước, Ban cũng đã chủ động nghiên cứu và hoàn thành nhiều nội dung quan trọng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, như: đề xuất chủ trương, chính sách mới nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài phục vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; đánh giá thực trạng, hiệu quả, lợi thế của hành lang kinh tế Đông - Tây; đề xuất cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tự do thương mại giữa Việt Nam với ASEAN trong thời gian tới; tình hình diễn biến giá dầu và tác động đến kinh tế - xã hội nước ta; tình hình nợ công của nước ta hiện nay; về việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ và thay đổi cơ chế điều hành tỷ giá, tác động đối với nền kinh tế Việt Nam …

Đối với hệ thống Ngân hàng và tổ chức tín dụng, Ban Kinh tế T.Ư đã rất dày công nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện tình hình 4 năm thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là về các lĩnh vực trọng tâm…

Với những kết quả thành công “rất tốt đẹp” của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi hy vọng rằng với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, Ban Kinh tế T.Ư tiếp tục xứng đáng là tai mắt của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn.

Nguyễn Thanh Liêm